V9BET

NÂNG CẤP HỆ THỐNG!

Để phục vụ bạn tốt hơn, V9BET đang thực hiện bảo trì và nâng cấp. Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

Dự kiến hệ thống sẽ được bảo trì từ 29/10/2020 13:00:00 - 29/10/2020 15:00:00 (GMT +07:00)

Bạn có thể liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại:

(63) 91 6594 1946 (Preferred)

+63 956 218 6310
+63 956 218 6310

WE ARE UPGRADING

To serve you better, V9BET is currently performing system maintenance and upgrade.

We apologise for any inconvenience caused.

This maintenance is scheduled: 29/10/2020 13:00:00 - 29/10/2020 15:00:00 (GMT +07:00)

You may contact our customer service officer at:

(63) 91 6594 1946 (Preferred)

cs@v9bet.com


เรากำลังอัพเกรดเว็บไซต์

V9BET กำลังบำรุงรักษาระบบและอัพเกรดเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยสำหรับความไม่สะดวก

ระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบถึง: 29/10/2020 13:00:00 - 29/10/2020 15:00:00 (GMT +07:00)

คุณสามารถติดต่อแผนกเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ที่ :

(63) 91 6594 1946 (Preferred)

[Line_address]

យើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការអាប់ក្រេត

ដើម្បីបំរើលោកអ្នកកាន់តែល្អជាងនេះ V9BET កំពុងតែ

អនុវត្តការថែទាំនិងអាប់ក្រេត យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលនេះផង

ការដំហែទាំចាប់ពី: 29/10/2020 13:00:00 - 29/10/2020 15:00:00 (GMT +07:00)

លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំតាមរយៈ

(63) 91 6594 1946 (Preferred)

[Line_address]
[Wechat_address]

Sistem dalam perbaikan

Untuk melayani Anda lebih baik, V9BET sedang melakukan pemeliharaan sistem. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan.

Pemeliharaan ini dijadwalkan pada pukul: 29/10/2020 13:00:00 - 29/10/2020 15:00:00 (GMT +07:00)

Anda dapat menghubungi layanan pelanggan kami di:

No. Telepon

:

(63) 91 6594 1946 (Preferred)

Skype :
WhatsApp : [WaNo]
Alamat Email :